nr. 8/2008 – Opera de artă şi experienţa estetică [The artwork and the aesthetic experience]

DOWNLOAD ISSUE

Roger POUIVET L’art de la masse: Ontologie et valeur 5-13
Ştefan AFLOROAEI Frumuseţea ca atare – contingentă şi totuşi atemporală 14-27
Vasile MARUTA Esprit de révolte dans l’art à Paris et à Bucarest 28-42
Petru BEJAN Artă şi estetică în paradigma comunicării 43-53
Wilhelm DANCĂ Icoana: imagine şi cuvânt. Pentru o introducere în filosofia icoanei 54-67
Dan CHIŢOIU Reprezentarea ca re-prezenţă: accepţiunile iconiculuiîn orizonturile culturii europene 68-76
Cristian UNGUREANU Dialog între sferă şi cub 77-88
RECENZII [BOOK REVIEWS]
Cristian NAE Interpretarea ca argument. Despre sursele şi resurseleunei noi definiţii funcţionalist-estetice a operei de artă(Roger Pouivet, Qu’est-ce-qu’une oeuvre d’art?, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2007) 89-92
Dana ŢABREA Jocul interpretării(George Bondor, Dansul măştilor. Nietzsche şi filosofia interpretării, Editura Humanitas, 2008) 93-94
Elena BĂLTUŢĂ Reabilitarea fenomenologică a olfacţiei. Cu nările larg deschise(Mădălina Diaconu, Despre mirosuri şi duhori. O interpretare fenomenologică a olfacţiei,Editura Humanitas, Bucureşti, 2007) 95-97
Ioan Alexandru TOFAN O nouă etică? (Bogdan Olaru, coord., Controverse etice în epoca biotehnologiilor,Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008) 98-100
Despre autori 101