SCIENTIFIC / EDITORIAL BOARD

Advisory board

Ştefan AFLOROAEI, Prof. Dr., Romanian Academy, Bucarest/Iasi, Romania

Sorin ALEXANDRESCU, Prof. Dr., University of Bucureşti, Romania

Aurel CODOBAN, Prof. Dr., Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Ioanna KUÇURADI, Prof. Dr., Maltepe University, Turkey

Roger POUIVET, Prof. Dr., Nancy 2 University, France

Constantin SĂLĂVĂSTRU, Prof. Dr., Al. I. Cuza University, Iasi, Romania

Jean-Jacques WUNENBURGER , Prof. Dr., Jean Moulin University, Lyon, France

Corneliu BILBA, Prof. Dr., Al. I. Cuza University, Iasi, Romania

Editorial board

Petru BEJAN, Prof. Dr., Al. I. Cuza University (Editor-in-chief)

Cristian MOISUC, Associate Professor, Dr., Al. I. Cuza University (Deputy Editor, Webmaster)

Dana ŢABREA, PhD, Al. I. Cuza University (Deputy Editor)

Horia Vicenţiu PĂTRAȘCU, Lecturer PhD, Polytechnic University of Bucharest (Editor)

Ioan-Alexandru TOFAN, Prof. Dr., Al. I. Cuza University

Ciprian JELER, Scientific Researcher, Al. I. Cuza University

Antonela CORBAN, PhD, Al. I. Cuza University

Florina-Rodica HARIGA, PhD, Al. I. Cuza University

Ioan Ciprian BURSUC, PhD Candidate, Al. I. Cuza University