nr. 7/2007 – Artă şi interpretare [Art and Interpretation]

DOWNLOAD ISSUE

Petru BEJAN Art and the ‘scandal’ of interpretation 5-6
Cristian NAE Dificultăţi critice: „eroarea intenţională” în timpuri postmoderne 7-33
Sergiu SAVA Jean-Luc Marion. Coordonata interpretativă a excesului operei de artă 34-44
Ana-Maria PASCAL Elemente de interpretare pragmatistă în estetica actuală 45-59
Irina ROTARU Despre adevărul artei: trei repere fenomenologice 60-70
Cristina-Claudia POP (MICU) Evaluarea interpretării operei de artă 71-76
Ciprian VOLOC De la teoria interpretării… la practica ei 77-94
Adina TOFAN Corpul uman ca ready-made 95-101
Ioan TĂLPEANU Pong art: obiect şi concept 102-107
RECENZII [BOOK REVIEWS]
Sergiu SAVA Imanenţa şi spectrele fenomenologiei heideggeriene a morţii(Cristian Ciocan, Moribundus sum: Heidegger şi problema morţii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007) 108
Gim GRECU Vulnerabilitatea etică. Emmanuel Levinas(Emmanuel Levinas, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006) 112
Daniel-Petru MAZILU Şapte fragmente despre cartea Heraclit strălucitorul(Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, Heráclito el esplendente, Bricklediciones, Santiago de Chile, 2006) 116
Florin CRÎŞMĂREANU A fi modern: binecuvîntare sau blestem? (Leszek Kolakowski, Modernitatea sub un neobosit colimator, Editura Curtea veche, Bucureşti, 2007) 121
Lucian IONEL Moartea, angoasa şi râsul(Françoise Dastur, Moartea. Eseu despre finitudine, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006) 125
Despre autori 129