nr. 4/2003-2004 – Metodă şi interpretare [Method and Interpretation]

DOWNLOAD ISSUE

Argument 7-8
Ştefan AFLOROAEI Dorinţa interpretului de a fi liber de metodă 9-25
Petru BEJAN Hermeneutica între cenzura metodologicăşi “desfrâul” speculativ 26-40
Valerius M. CIUCĂ Şcoala dreptului organic sau şcoala hermeneuticii organice a dreptului roman comparat 41-49
Nicu GAVRILUŢĂ Fractalii, exegeza inversă şi jocurile computaţionale. O introducere în hermeneutica de tip fractal a lui Ioan Petru Culianu 50-60
George BONDOR Deconstrucţia ca strategie de interpretare. Nietzsche în lectura lui John Sallis 61-74
Ana-Maria PASCAL Donald Davidson: elemente semantice şi pragmatice în interpretarea radicală 75-83
Cristian NAE Relativism şi intenţionalism în interpretarea operei de artă (A. Danto) 84-99
Andrei STAVILĂ Kant şi practicile interpretării 100-105
Ioan Alexandru TOFAN Textul şi interpretul său 106-114
Dana ŢABREA R. G. Collingwood şi Michel Foucault.Exerciţii de lectură alternativă 115-125
Călin CIOBOTARI Tehnica narativă a interpretării 126-132
RECENZII [BOOK REVIEWS]
Ioan-Alexandru GRĂDINARU Ordinea pragmatică a discursului lui Michel Foucault (Gabriela Creţu, Discursul lui Foucault. O pragmatică a metadiscursului, Editura Cronica, Iaşi, 2004) 133-136
Dana ŢABREA Metodă şi metafizică (James Connelly, Metaphysics, Method and Politics. The Political Philosophy of R. G. Collingwood, Imprint Academic, UK, 2003) 136-140
Cristina GELAN Metodologia ştiinţelor sociale (Max Weber)(Max Weber, Teorie şi metodă în ştiinţele culturii, Editura Polirom, Iaşi, 2001) 141-142