nr. 10/2010 – Viaţă şi interpretare [Life and Interpretation]

DOWNLOAD ISSUE

FILOSOFIE ŞI INTERPRETARE

[PHILOSOPHY AND INTERPRETATION]

Cristian CIOCAN Geneza ideii de viaţă factică în scrierile tânărului Heidegger 7-18
Ciprian JELER Quelques éléments préparatoires pour une théorie de l’interprétation chez Nietzsche 19-34
Florin CRÎŞMĂREANU Onto-teologia şi rădăcinile sale la Martin Heidegger 35-41
Dana ŢABREA The Conversational Paradigm of the Human World. Michael Oakeshott 42-50
Horia PĂTRAŞCU Între trup şi suflet: darul lacrimilor şi fericita întristare 51-59
Cristiana ARGHIRE Ethics and Politics 60-65
INTERPRETĂRI ALE FENOMENULUI ARTISTIC

[INTERPRETATIONS OF THE ARTISTIC PHENOMEN]

Christopher BARTEL Originality and Value 66-77
Wolfgang WELSCH Philosophie und Kunst – Eine Wechselhafte Beziehung 78-97
Hans R. V. MAES Love, Friendship, and Casablanca 98-107
Antonela CORBAN Les allégories de la Sculpture de Klimt et les trois modalités de recherche de l’histoire chez Nietzsche 108-117
Petru BEJAN De l’art-action vers l’action de l’art 118-124
RECENZII [BOOK REVIEWS]
Dana ŢABREA Francis Bacon sau despre violenţa senzaţiei (David Sylvester, Interviuri cu Francis Bacon. Brutalitatea realităţii, traducere din limba engleză şi note de Ion Ciornei, Editura Art, Bucureşti, 2010) 125-127
Irina ROTARU Introspective and hermeneutic phenomenology? (James P. Reeder, The Theory and Practice of Husserl’s Phenomenology,second edition, Zeta Books, Bucharest, 2010) 128-134
Camelia GRĂDINARU Lecţiile lui Wally Olins. Semnificaţii socio-culturale ale conceptului de branding (Wally Olins, Manual de branding, traducere de Ovidiu Miron, Editura Vellant, București, 2009) 135 – 136
Cristiana ARGHIRE Cum se constituie Michel Foucault în câmpul cunoaşterii (Jean-Marc Mandosio, Longévité d’une imposture. Michel Foucault, Éditions de l’Encyclopédie, Paris, 2010)